Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (thuế khoán) phải nắm rõ quy định về khai nộp thuế khoán theo quy định để nộp đúng thời hạn, không bị xử phạt vi phạm hành chính. Sau đây hãy cùng văn phòng công chứng Nguyễn Huệ tìm hiểu vấn đề trên thông qua bài viết dưới đây.

>>>Tìm hiểu thêm: Top những Văn phòng công chứng làm việc thứ 7 chủ nhật  nhanh và uy tín tại Hà Nội.

1. Nguyên Tắc Quan Trọng Trong Quá Trình Khai Nộp Thuế Khoán Cho Hộ Cá Nhân Kinh Doanh

– Dựa vào quy định tại khoản 8 của Điều 3 và Điều 7 của Thông tư 40/2021/TT-BTC, thuế khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh (hay còn được gọi là hộ khoán), trừ khi hộ này không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ hoặc thực hiện chúng không đầy đủ. Tuy nhiên, có hai trường hợp được miễn trừ khỏi điều này:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai (hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn và hộ, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp theo phương pháp kê khai).
 • Cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh (cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định như kinh doanh lưu động, cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân,…)

– Hộ cá nhân theo hình thức khoán chịu trách nhiệm đảm bảo việc khai thuế chính xác, trung thực, và đầy đủ, cũng như nộp hồ sơ thuế đúng hạn. Chủ nhân hộ khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định của pháp luật.

– Quy trình khai thuế khoán cho hộ cá nhân được thực hiện một lần trong năm, và phải hoàn tất trước ngày 15/12/2023 để nộp hồ sơ khai thuế cho năm 2024. Ngoài ra, hộ cá nhân cũng phải nộp thuế theo thời hạn được ghi rõ trên Thông báo nộp tiền từ cơ quan thuế, theo quy định tại khoản 4, Điều 7 của Thông tư 40/2021/TT-BTC. Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về thời hạn nộp thuế và giúp hộ cá nhân duy trì sự ổn định trong quá trình khai thuế khoán.

Nguyên Tắc Quan Trọng Trong Quá Trình Khai Nộp Thuế Khoán Cho Hộ Cá Nhân Kinh Doanh

Chú ý: Đối với hộ khoán mới bắt đầu kinh doanh, thì thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ khai thuế khoán là 10 ngày, tính từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn được cấp bởi cơ quan thuế, và thực hiện bán lẻ theo từng số, hộ khoán cần khai thuế và nộp thuế riêng lẻ cho doanh thu phát sinh từ mỗi hóa đơn, tuân thủ theo quy định tại khoản 4 của Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

>>>Xem thêm: Mức Phí công chứng di chúc mới nhất hiện nay, có bao gồm những chi phí phát sinh khác không?

2. Hồ sơ khai thuế khoán

Theo quy định tại Khoản 2 của Điều 13 trong Thông tư 40/2021/TT-BTC, hồ sơ khai thuế khoán năm 2023 được chi tiết như sau:

Khai Thuế Định Kỳ:

 • Hộ khoán cần khai thuế khoán một lần trong năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2023 đến ngày 05/12/2023, sử dụng Tờ khai mẫu số 01/CNKD theo quy định trong Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Khai Thuế Theo Hóa Đơn Phát Sinh:

 • Trong trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp và thực hiện bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu từ hóa đơn lẻ, hộ khoán cần thực hiện khai thuế từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD theo quy định của Thông tư 40. Đồng thời, hộ khoán phải xuất trình và nộp kèm theo hồ sơ khai thuế, gồm:
 • Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ, cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán.
 • Bản sao biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
 • Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các tài liệu như:
  • Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu đó là hàng hóa nông sản trong nước.
  • Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu.
  • Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua từ tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh trong nước.
  • Tài liệu liên quan cần thiết để chứng minh nếu đó là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp và các tài liệu khác theo quy định.
Xem thêm:  Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu và xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

>>>Tìm hiểu thêm: Công chứng ngoài trụ sở miễn phí dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. 

3. Nộp hồ sơ khai thuế khoán

– Đối với hộ khoán đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong năm, quy trình nộp hồ sơ khai thuế khoán bao gồm việc nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm mẫu số 01/CNKD đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không muộn hơn ngày 15/12/2023.

Nộp hồ sơ khai thuế khoán

– Đối với hộ khoán mới bắt đầu kinh doanh (bao gồm hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán), hoặc hộ khoán chuyển đổi phương pháp kê khai, hoặc hộ khoán thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là trước ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc thay đổi ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.

– Đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, thời hạn nộp là trước ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu yêu cầu sử dụng hóa đơn.

4. Thời hạn nộp thuế khoán

Theo Điểm b, Khoản 8 của Điều 13 trong Thông tư 40/2021/TT-BTC, thời hạn nộp thuế được quy định như sau:

– Hộ khoán phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo thời hạn ghi trên Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Thời hạn nộp thuế không muộn hơn là ngày cuối cùng của tháng. Trong trường hợp hộ khoán mới bắt đầu kinh doanh hoặc có thay đổi hoạt động kinh doanh, thì thời hạn nộp thuế không muộn hơn là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

– Đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh do cơ quan thuế, thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là trước ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu và có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

>>> Tìm hiểu thêm: Bí kíp tìm đối tác kinh doanh hiệu quả và thu lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

5. Hướng dẫn nộp thuế khoán

– Hộ khoán có thể thực hiện việc nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước hoặc thông qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có), tuân thủ theo Thông báo nộp tiền từ cơ quan thuế.

– Thông báo nộp tiền từ cơ quan thuế sẽ được gửi đến hộ khoán chậm nhất là vào ngày 20/01/2024 đối với hộ ổn định từ đầu năm, hoặc vào ngày 20 hàng tháng đối với hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm và hộ có biến động trong năm.

Hướng dẫn nộp thuế khoán

Đối với hộ ổn định đầu năm, cơ quan thuế sẽ kèm theo Bảng công khai danh sách hộ khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng.

Xem thêm:  Top 3 văn phòng công chứng quận Hoàn Kiếm

Nếu cơ quan thuế đã công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử, hộ khoán sẽ không nhận Bảng công khai danh sách mà có thể tra cứu và đối chiếu trực tuyến trên Cổng thông tin của cơ quan thuế.

– Sau khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, hộ khoán sẽ nhận được chứng từ nộp thuế, được gọi là Giấy nộp tiền, có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước. Giấy nộp tiền này sẽ là cơ sở xác định rằng hộ khoán đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đối với hộ khoán nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu, họ sẽ nhận chứng từ thu thuế từ tổ chức ủy nhiệm thu.

– Hộ khoán cũng có thể thực hiện nộp thuế điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile, liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng.

Trên đây là quy định về khai nộp thuế khoán mới nhất năm 2024 cho hộ khoán. Trường hợp có vướng mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm các từ khóa:

>>> Hướng dẫn người dân kiểm tra sổ đỏ giả đơn giản tại nhà – phòng tránh sổ đỏ giả không phải ai cũng biết.

>>> Quy trình Thủ tục công chứng bằng cấp, chứng chỉ tiếng nước ngoài, hợp đồng giao dịch được soạn sẵn.

>>> Công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất mất những khoản thuế, phí và lệ phí nào?

 >>>Lợi ích khi đến văn phòng công chứng tư nhân – thực hiện dịch vụ công chứng giấy tờ, tài liệu miễn phí cả thứ 7 và chủ nhật.

>>>Hạn mức mới nhất theo quy định của pháp luật về việc giao đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *